Algemene gebruiksvoorwaarden website

Versie: 01.09.2021

Deze website wordt beheerd door Dumoulin BV met ondernemingsnummer 0429.887.073,
met maatschappelijke zetel te Spinnerijstraat 119, 8500 Kortrijk, België, Dumoulin SRL
met ondernemingsnummer 0449.730.404, met maatschappelijke zetel te Rue Bourie 18,
5300 Andenne, België, Natural Granen Gebroeders De Scheemaecker BV met
ondernemingsnummer 0437.115.256, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 28-
29, 2900 Schoten, België en Arie Blok BV met KvK-nummer 30133415, statutair gevestigd
te Leidekkersweg 2A, 3449 JH Woerden, Nederland (hierna gezamenlijk genoemd
‘Equifirst’). De gebruiksvoorwaarden van deze website kan u hieronder in detail vinden.
Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bent
u het niet eens met deze gebruiksvoorwaarden? Dan vragen we u om de website te
verlaten.


De inhoud van de website


Equifirst stelt de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Echter, Equifirst
kan niet garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is.
Ook staat we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.
Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Equifirst en de bedrijven die aan haar verbonden zijn
en diens directieleden en werknemers niet aansprakelijk voor eventuele schade die
ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere
webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn.
Equifirst is dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit
onder andere:


● Handelingen die ingegeven zijn door informatie die u vindt op de website, zoals,
doch niet beperkt tot: informatie over de producten;


● Storingen in het gebruik van de website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen
die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;


● Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;


● Het gebruik van websites, waarop u via een link op onze website terechtkomt;


● Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere websites die gekoppeld zijn aan
of afgeleid zijn van deze website.


Intellectuele eigendomsrechten


Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan Equifirst of aan de
bedrijven die aan Equifirst verbonden zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming
van de respectieve eigenaars. Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de
auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, beeld- en
geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht
op zou kunnen bestaan.
Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder
dat u daarvoor expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Equifirst. U mag, na de
verkregen toestemming, informatie van de website enkel overnemen voor informatieve,
niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een
gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht
om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © Dumoulin BV,
Dumoulin SRL, Natural Granen BV, Arie Blok BV. Alle rechten voorbehouden’. Twijfelt u of
uw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail uw vraag dan naar
legal@arvesta.eu.


Externe links


Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat
gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Equifirst heeft niet noodzakelijk
een band met deze sites of met de eigenaars ervan. Wij zijn dus ook niet verantwoordelijk
voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die u erop vindt.


Vragen en klachten


Equifirst wil dat uw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Hebt u dus een vraag of een klacht
over de website? Neem dan zeker contact op via ons contactformulier.


Ter aanvulling


We hebben het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de
website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande
kennisgeving.
Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische
wetgeving. Voor eventuele geschillen in verband met deze website zijn uitsluitend de
rechtbanken van Leuven bevoegd.

EquiFirst Headquarters
Eugeen Meeusstraat 6, 2170 Merksem (Belgium)
info@equifirst.nl

EquiFirst Nederland
Postbus 30, 3440 AA Woerden
info@equifirst.nl

© 2024 Arvesta. All rights reserved.
Arvesta